Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
zawróć
 zawróć

Potęgo Różańca jest tak wielka, że gdyby nawet największy zbrodniarz był pozbawiony stanu łaski i odmawiałby, choćby tylko wargami, Różaniec trzymając go w ręku, to już jest na drodze do nawrócenia.
Francis Jammes


Nikt nie jest potępiony, gdy choć trochę w sercu czuje skruchę i pragnienie nawrócenia. Z każdej sytuacji życiowej można zawrócić, nie pozostajemy bez wyjścia. Z różańcem w dłoni, odnajdziemy drogę do Boga. Maryja nam towarzyszy i pomaga wybrać właściwy kierunek na naszej drodze do Boga. Jest dla nas zaproszeniem do nieustannego nawrócenia. Jak wygląda moje naśladowanie Maryi? Czy modlitwa przemienia moje życie?