Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
przejście dla pieszych
przejście dla pieszych

Wszyscy powinniśmy wziąć do ręki Różaniec i odmawiać go z prostotą i żarliwością ludzi pokornych, maluczkich, pobożnych, cierpiących i ufających – za pokój w Kościele i za pokój w świecie.
Paweł VI


Każdy z nas jest zaproszony, aby wziąć do ręki różaniec. Różaniec nie jest przeznaczony tylko dla ludzi wyjątkowych, szczególnych, zasłużonych, ale dla ludzi pokornych lub dążących do niej. Dla ludzi prostych. Tu nie potrzebna jest wiedza, ale wiara i serce zaangażowane. Swoją prostotą i pokorą módlmy się na różańcu o pokój w Kościele i na całym świecie, abyśmy wszyscy byli szczęśliwymi dziećmi kochającego Ojca. To On nas jednoczy, wysłuchuje naszych próśb i pragnie dla nas miłości i pokoju.