Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
strefa zamieszknia
strefa zamieszknia

Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, , ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.
Jan Paweł II


Nie wstydź się swojej wiary. Nie wstydź się odmawiać Różańca, bo to czas niezwykłego spotkania z Maryją i Jezusem. Posłuchaj, z jaką czułością i radością Matka opowiada o życiu swojego Syna. Nie omija rzeczy trudnych, bo wie, że nie brakuje ich także w naszym życiu. Zaproś więc swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół, aby wraz z tobą wzięli udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi  w wierze, stałymi w miłości, radosnymi w nadziei… Czy jesteś gotowy/a spotkać w swoim życiu Boga? Jakie jest twoje codzienne świadectwo przynależności do Niego?