Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
niebiezpieczne pobocze
niebiezpieczne pobocze

Przybyłam, by napomnieć wiernych do odmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak bardzo obrażany; aby odmawiali Różaniec i czynili pokutę za grzechy.
Matka Boża z Fatima


Maryja wzywa nas abyśmy odmienili własne życie, abyśmy swoim życiem nie smucili Jezusa, nie ranili Jego serca. By coś zmienić w swoim życiu trzeba tego chcieć, Jednam samo chcenie nie wystarczy. Trzeba zaangażować się i wejść w to całym sercem. Środkiem do tego jest modlitwa i pokuta. Maryja zaprasza nas abyśmy modlili się na różańcu, abyśmy pocieszali Zbawiciela wynagradzając za grzechy nasze i całego świata. Czy jestem wrażliwy/a na cierpienie Boga? Jak Go pocieszam?