Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
Wstęp
Wstęp

Październik – szczególny miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej tegorocznej propozycji chcemy zaprosić do spojrzenia na różaniec jak na bezpieczną drogę do Boga. Maryja jest naszą Matką, która nas prowadzi. Nasza wspólnota nowicjacka chce podzielić się kilkoma refleksjami, które pomogą zgłębić bogactwo i prostotę modlitwy różańcowej – prosto i bezpiecznie. Czy nie przywołują te słowa – prosto i bezpiecznie – porównania do drogi? I tu właśnie odnalazłyśmy inspirację, aby na różaniec popatrzeć z dwóch perspektyw – bezpiecznych dróg i Matki.

Matka

Bezpieczeństwo dziecka jest chyba najważniejszą troską każdej z mam. To właśnie one krok po kroku uczyły nas, jak w poszczególnych etapach naszego życia odnajdywać się w zmieniającym się środowisku. To one z troską podpowiadały, podtrzymywały, prowadziły...Wszystko po to, by nie stała nam się krzywda. I choć w miarę upływu czasu dochodziliśmy do coraz większej samodzielności, to jednak wskazówki, które pozostawiły nam nasze mamy pozostają bezcenne i, choć może nie do końca jesteśmy tego świadomi, nadal prowadzą nas przez życie.

Bezpieczne drogi

Maryja, Matka naszej wiary, także nie chce pozostawić nas samymi na zawiłych drogach codzienności. Poprzez Swoją cichą obecność nieustannie podtrzymuje nasze niepewne kroki na drodze do Boga. I choć czyni to zupełnie niedostrzegalnie, to jednak wciąż daje nam także pewne bardzo jasne znaki. W tajemnicach Różańca świętego Maryja opowiada nam o życiu Jezusa, o Jego i Swoich troskach, o Jego i Swojej misji… I zaprasza nas do wspólnej drogi, której celem jest Boże Królestwo. Wyruszmy więc razem z Maryją w październikową różańcową podróż po drogach, które w naszej codzienności wskazuje nam sam Bóg.