Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
brzeg
brzeg

Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest różaniec (…). Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala.
Św. Józef Sebastian Pelczar


Modlitwa różańcowa jest dla nas bronią przed działaniem złego ducha. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby modlitwą wspierać naszych bliźnich. Aby poprzez naszą ofiarę ratować dusze dla nieba. Nasz wysiłek poświęcony czas ma sens, chociaż nie zawsze widzimy efekt. Czy jednak mimo tego będziemy chcieli pomóc naszej Królowej?