Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
zakaz wjazdu z materiałami wybuchowymi
zakaz wjazdu z materiałami wybuchowymi

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem.
Św. Jan Maria Vianney


Modlitwa Różańcowa jest jak olej dla silnika, ona daje zapał miłości, pomaga ruszyć w drogę wiary, wstrząsa światem pokusy oderwanie się od Boga. Lecz warunkiem, by samochód ruszył jest to, że naleje mu się odpowiednie paliwo. Tak samo nasza modlitwa musi być dobrze dostosowana, musi być wypowiedziana z zaufaniem i pokorą, oddając się w ręce naszego Pana za wstawiennictwem Maryi. Czy moja modlitwa zapala moje życie dla Chrystusa? Czy wierzę w moc modlitwy? Jaka jest moja modlitwa? Czy jest pełna miłości? Czy tylko „odklepuję” kolejne „Zdrowaśki”?