Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
autostrada
autostrada

Różaniec jest modlitwą zbiorową; angażuje wielu w modlitwie wspólnej; nie jest głosem samotnym czy też zbiorem modlitw oderwanych od siebie; jest chórem, harmonią, koncertem; jest Różańcem dusz świeżych i niewinnych dusz, jest prawdziwą girlandą żywych róż wokół madonny; jest jakby wielkim korowodem, który jednoczy wszystkich i pozwala tańczyć i śpiewać wokół Maryi.
Paweł VI


Na całym świecie tak wielu ludzi modli się w każdej chwili na Różańcu. Choć nie widzimy tego, ani  nie słyszymy, modlitwa płynie nieustannie. To właśnie ona odnawia oblicze naszej ziemi i i przyczynia się do wzrostu Królestwa Bożego. To ona łączy nas w jeden Boży lud i sprawia, że nawet ci, którzy się nie modlą, odnajdują swoje miejsce przed Bogiem. I choć wspólnota pomiędzy modlącymi się jest niewidzialna, to jednak osadzona jest na najtrwalszym fundamencie Bożej miłości. Jaka jest moja modlitwa? Czy włączam w nią intencje całego świata? Czy wierzę, że ktoś w tej chwili modli się teraz także za mnie?