Październik 2017 - bezpieczne drogi różańcowe
punkt informacji
punkt informacji

Czyż może być lepszy przewodnik prowadzący do Syna niż Jego Matka? Czyż może być pewniejsza droga do Betlejem, na Kalwarię i ku Zmartwychwstałemu od drogi odbywanej razem z Jezusem i Maryją, jak to ma miejsce podczas modlitwy różańcowej?
Kardynał Pietro Palazzini

Maryja jest najpewniejszym drogowskazem na drodze do Jezusa. Ona zawsze wskazuje na Swego Syna, nigdy Go sobą nie przysłania. Pozdrawiając Maryję w modlitwie różańcowej, jednocześnie rozważamy z Nią całe życie Jezusa. To Ona najpełniej może nam je ukazać. Czy dam się poprowadzić Maryi do Jezusa?