Wychowując z bł. Edmundem
Bł. Edmund o muzyce i liturgii do służebniczek
2015-08-20
Formacja i posłannictwo liturgiczno-muzyczne sióstr slużebniczek NMP w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego
Ani zbyteczna łagodność, ani zbyteczna surowość
2014-09-18
Polecał wychowywać dzieci w ochronkach do prawdy. Siostrom zalecał, aby wychowując dzieci kierowały się nie „zbyteczną ...
Rok liturgiczny w ochronce we wskazaniach bł. Edmunda
2014-04-14
Założyciel opracował szczegółowe przepisy, którymi służebniczki miały kierować się w pracy ochronkowej. Nakreślił dla nich ...
Tydzień z bł. Edmundem
2014-04-14
Świadome, że naszym zadaniem obok wychowania jest głęboka troska o rozwój duchowy, pozwólmy dzieciom przyjść ...
W ˜domu˜ Ojca Edmunda
2014-04-14
Realizacja programu wg koncepcji Edmunda Bojanowskiego z możliwością wykorzystania utworów wyjętych z „Piosnek wiejskich dla ...
Wychować pięknego człowieka
2014-04-13
Pedagogiczna myśl bł. Edmunda Bojanowskiego wskazuje kierunek wychowania, którego celem jest ukształtowanie w człowieku obrazu ...
Dziecko według mysli bł. Edmunda
2014-04-13
„Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana, niechaj starannie i w miłości pielęgnują" Z Reguły Sióstr Służebniczek