Projekt: Na tropie dobra - śladami bł. E. Bojanowskiego
Projekt: Na tropie dobra - śladami bł. E. Bojanowskiego

„Cała nadzieja w nieprzebranym miłosierdziu Bożym, które jak dotąd nas nie opuszczało, tak i nadal może opuścić nie zechce.”

bł. Edmund Bojanowski

 

 

 


Kilka tygodni temu rozpoczął się kolejny rok kalendarzowy, który  wyznacza nowy kierunek pracy opiekuńczo-wychowawczej w naszej świetlicy. Rok 2019 wydaje się być czasem szczególnym i wyjątkowym ze względu na dwa istotne wydarzenia. Pierwsze, to zbliżająca się 20 rocznica beatyfikacji Założyciela naszego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i drugie, to dziesięciolecie istnienia i pracy naszej Świetlicy, której patronuje bł. Edmund Bojanowski.

 


Pragnąc wyrazić Bogu wdzięczność, zarówno za dar beatyfikacji, jak i za błogosławieństwo i opiekę nad pięknym dziełem jakim jest nasza świetlica, napisany został projekt  rocznego programu edukacyjno-rozwojowego: „Na tropie dobra- śladami  bł. Edmunda Bojanowskiego”. Opracowany program, mimo iż stanowi kontynuację dotychczasowej wieloletniej pracy wielu sióstr, wychowawców i wolontariuszy, charakteryzuje się pewną wyjątkowością.

 

 

Oprócz działań zmierzających do opieki, wychowania i  animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, zawiera plany wyjazdów w miejsca związane z życiem i dziełami bł. Edmunda Bojanowskiego. Dzięki Jego wstawiennictwu i wielu dobrym, życzliwym ludziom, dziś możemy dziękować za dziesięć lat istnienia świetlicy, która jest pewnego rodzaju, żywym pomnikiem wdzięczności za dar beatyfikacji i cuda dobroci Bożej. Pragnąc dzielić się wiarą, chcąc krzewić wśród dzieci postawę wdzięczności i za razem, przybliżać postać bł. Edmunda, będziemy na przestrzeni roku pochylać się nad życiem i dziełami naszego Patrona. Będziemy wiele mówić, poznawać, uczyć się, ale nade wszystko indywidualnie doświadczać, by dogłębnie przeżyć i przyjąć słowa Założyciela, że „Wszystko co mamy to z Opatrzności Bożej”.

 

 


Za nami już pierwszy z kilku planowanych wyjazdów. 19 lutego 2019 roku w ramach ferii zimowych, odwiedziliśmy Izbę Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego w Katowicach Panewnikach, gdzie S.M.Dąbrówka oraz S.M.Gracja przybliżyły dzieciakom postać Założyciela i początki podjętej przez niego działalności charytatywnej.


s.M. Celestyna Sukienik