Duchowość
Zaprzyjaźnieni i zaproszeni do pełni
2017-06-30
Czego Jezus oczekuje od nas? Zatrzymać się, znaleźć czas, by posłuchać, wyrwać się z zabiegania. ...
O jakim Kościele marzy Jezus?
2017-06-24
Jezus daje uczniom wyraźny nakaz na dalsze życie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię ...
O Trójcy Świętej, tajemnicy i zapachu zupy
2017-06-09
Nasz Bóg to nie ktoś daleki, stojący, samotnik. Nasz Bóg to miłość, życie i dialog ...
Spotkać Zmartwychwstałego - przewodnicy wielkanocni
2017-04-15
Ewangelie okresu wielkanocnego ukazują wiele różnych spotkań Zmartwychwstałego Pana  z tymi, którzy przed śmiercią Mu ...
Jak żyć, jeśli dobrze już było?
2017-01-18
Nie musi być i nie będzie w życiu tylko dobrze. Co więcej, nie jest to ...
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga, otwarty na doświadczenie
2016-12-29
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga. Na ile i jak możliwe jest doświadczenie Boga?
Droga krzyżowa dla tych, którzy walczą jak Dawid z Goliatem
2016-11-12
Myślałam, że już coś wiem, że rozumiem, że dam dobie radę, że znalazłam sposób na ...
Jak wyzwolić w sobie giganta życia? Lekcja Dawida
2016-10-26
Dlaczego Bóg dla jednych ma względy, a dla innych nie? Jednym daje aż tyle, a ...
Ciepło i światło Słowa - zdrowe nasłonecznienie
2016-07-21
Tak dzieje się gdy przebywamy w obecności Pana, w świetle Jego Słowa, gdy przenika nas ...
Jak obudzić się do życia?
2016-06-30
Paradoksalnie to właśnie wiara daje życie, bo wiara rodzi pragnienia. Jakie dziś mam pragnienia? Bez ...