Duchowość
Niebezpiecznie jest chować się od życia. Otwórz się na Boga!
2017-11-09
Czego bronię, gdy walczę o czas na spotkanie z Jezusem na modlitwie? Mogę pozostać w ...
Doświadczyła łez... Zaryzykowała. Czego można się od niej nauczyć?
2017-10-31
Tak chciałaby, żeby ktoś przywrócił jej godność, żeby odkrył jej prawdziwe piękno, żeby wywołał uśmiech ...
Zaprzyjaźnieni i zaproszeni do pełni
2017-06-30
Czego Jezus oczekuje od nas? Zatrzymać się, znaleźć czas, by posłuchać, wyrwać się z zabiegania. ...
O jakim Kościele marzy Jezus?
2017-06-24
Jezus daje uczniom wyraźny nakaz na dalsze życie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię ...
O Trójcy Świętej, tajemnicy i zapachu zupy
2017-06-09
Nasz Bóg to nie ktoś daleki, stojący, samotnik. Nasz Bóg to miłość, życie i dialog ...
Co począć, jeśli prosimy Boga, a Bóg mówi: „Nie!”
2017-04-26
Bóg – źródło wody żywej. On zawsze słyszy moją modlitwę, moje prośby i wołanie nie ...
Spotkać Zmartwychwstałego - przewodnicy wielkanocni
2017-04-15
Ewangelie okresu wielkanocnego ukazują wiele różnych spotkań Zmartwychwstałego Pana  z tymi, którzy przed śmiercią Mu ...
Jak żyć, jeśli dobrze już było?
2017-01-18
Nie musi być i nie będzie w życiu tylko dobrze. Co więcej, nie jest to ...
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga, otwarty na doświadczenie
2016-12-29
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga. Na ile i jak możliwe jest doświadczenie Boga?
Droga krzyżowa dla tych, którzy walczą jak Dawid z Goliatem
2016-11-12
Myślałam, że już coś wiem, że rozumiem, że dam dobie radę, że znalazłam sposób na ...