Ujrzał i uwierzył
Ujrzał i uwierzył

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

 

J 20, 1-9
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Maria Magdalena przychodzi do grobu wczesnym rankiem. To moment w którym ciemność miesza się ze światłem. To stan duszy tej kobiety. Istnieje w niej światło miłości, które miesza się z zagubieniem z powodu tego, że nie widzi Umiłowanego. To co zobaczyła jest dla niej trudnym doświadczeniem. Odsunięty kamień wprowadza jeszcze większą niepewność. Maria nie rozumie. Biegnie, by powiedzieć o tym, co widziała uczniom Jezusa. Myśli, ż ktoś Go ukradł. Nie wie jeszcze, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Przybiega i informuje najpierw Piotra. Tego, który zaparł się Mistrza. Piotr wymieniony jest jako pierwszy i jako pierwszy doświadczył tego, że Jezus jest wierny mimo naszej niewierności. Piotr biegnie do grobu a wraz nim drugi uczeń, którego Jezus miłował. To ten drugi uczeń przybiega pierwszy do grobu a także pierwszy uwierzył. Serce dodaje skrzydeł. Miłość jest pierwsza. Z szacunku jednak czeka na Piotra i pozwala mu wejść pierwszemu do grobu. Gdy sam wchodzi – wierzy. Nie widzi Jezusa, ale wierzy w Jego zmartwychwstanie, jest pierwszym z tych, którzy nie widzieli a uwierzyli. Po doświadczeniu pustego grobu uczniowie wracają do siebie. Przebywają w tym samym domu, ale jakby nie są razem. Piotr – jak pisze Silvano Fausti wraca do grobu swoich wątpliwości, widząc jednak, że Pana tam nie ma. Drugi zaś uczeń wraca do światła tego, co widział. Maria zaś zostaje przy grobie, by szukać Pana. Rozpoczyna się jej poszukiwanie miłości, które zaprowadzi ją do spotkania z Żyjącym.


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, daj mi silną wiarę w twoje Zmartwychwstanie. Pozwól mi spotkać się z Tobą żyjącym pośród mojej codzienności. Amen


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zmartwychwstanie Jezusa napełnia nasze serca radością. Jezus jest zawsze blisko nas i to jest powodem naszej radości. Postaraj się w najbliższym czasie obdarzyć innych radością. Niech patrząc na ciebie widzą radość wypływającą w twojej wiary.

 

sM. Damiana Szmidt