Stracić życie w drodze
Stracić życie w drodze

XIII Niedziela Zwykła

"Kto straci swe życie z mego powodu"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 10, 37 - 42


Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do miłości Go ponad wszystko i ponad wszystkich. To On ma być dla nas najważniejszy. I wbrew pozorom słowa te nie zaprzeczają czwartemu przykazaniu Bożemu. Kochając Boga nade wszystko z pewnością wszystkich wokół będziemy kochać miłością uporządkowaną. Św. Augustyn powiedział, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Podobnie jest z innymi relacjami rodzinnymi. Także dzieci nie mogą nam przysłaniać Boga. I dalej Jezus mówi o konieczności dźwigania swego krzyża. Nie można iść za Nim nie biorąc każdego dnia krzyża na ramiona. To jest jedyna właściwa droga. Tylko ona prowadzi nas do wiecznej szczęśliwości. Stracić życie dla Jezusa oznacza odnaleźć je jeszcze pełniej. I nie chodzi tutaj tylko o męczeńska śmierć, oddanie życia za wiarę, ale także o codzienne umieranie sobie, złu, grzechowi, by żyć dla Boga i Jego spraw. Chodzi o odważne bycie chrześcijaninem w każdej sytuacji i w każdym środowisku. Pytajmy dziś siebie:
- czym chętnie podejmuję krzyż mojej codzienności?
- Co mi przeszkadza w pójściu za Panem?
- Kto lub co w moim życiu jest na pierwszym miejscu?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, dodawaj mi odwagi do wiernego dźwigania mojego krzyża. Spraw, abym zawsze trwał w zjednoczeniu z tobą. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia rano ofiaruj Panu krzyże dnia dzisiejszego i w ten sposób jednocz się z Nim.

 

s.M. Damiana Szmidt