Stowarzysze Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego
Stowarzysze Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

 

 

 

 

 

Każdy z nas potrzebuje chwili zatrzymania

i wyciszenia się, aby nabrać sił duchowych

do dalszego działania i wzrastania w wierze.

Taką okazję dają nam rekolekcje.

Warto wygospodarować sobie czas dla ducha.

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ INFO: ZAKŁADKA STOWARZYSZENIE

 

s.M. Faustyna Jureczko
rodzinaedmunda@gmail.com
tel. 77/ 4613320
723 364 866
s.M. Patrycja Grodzieńska
mgrodzienska@interia.pl
tel. 502 471 823