Spotkanie wspólnoty chorzowskiej i wybór zarządu
Spotkanie wspólnoty chorzowskiej i wybór zarządu

W  poniedziałek, 15 października, w naszej wspólnocie odbyło się comiesięczne spotkanie, na którym obecna była S. M.  Patrycja Grodzieńska.

 

Rozpoczęliśmy, w kaplicy sióstr, modlitwą różańcową, poprzedzoną odczytaniem intencji. Następnie, z naszego modlitewnika, odmówiliśmy modlitwy i zaśpiewaliśmy kilka pieśni oraz uczciliśmy relikwie bł. Edmunda. Po nabożeństwie zeszliśmy do sali przedszkolnej, aby  kontynuować spotkanie.

 

Ponieważ skończyła się 3 letnia kadencja naszego zarządu, więc przeprowadziliśmy nowe wybory. Członkowie wspólnoty zaproponowali, aby na kolejne 3 lata pozostał obecny zarząd, co zostało przyjęte jednogłośnie. Po dokonaniu wszystkich formalności mogliśmy zacząć poczęstunek przy stole. Po katechezie ustaliliśmy jeszcze termin następnego spotkania, odmówiliśmy modlitwę na zakończenie i pożegnaliśmy się w serdecznej atmosferze.

 

W imieniu całego zarządu dziękuję, członkom naszej chorzowskiej Rodziny, za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie prowadzenia wspólnoty przez następne 3 lata.

 

Józef Rajman