Spotkanie o błogosławionym Edmundzie
Spotkanie o błogosławionym Edmundzie

6 listopada br. w Arche Program w Poczdamie Claudia Sperlich - pisarka, znawczyni literatury, kultury i miłośniczka języka łacińskiego, wygłosiła ponad godzinną prelekcję na temat naszego Ojca Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Ujęta Jego stylem życia i działalnością w wymiarze duchowości ewangelicznej w sposób barwny, pięknym literackim językiem, ukazała Jego sylwetkę na tle sytuacji politycznej, społecznej i religijno-kulturowej, w której przyszło Mu żyć.

 

Oprócz nas – sióstr, wśród przybyłych na prelekcję osób znajdował się krewny naszej - nieżyjącej już - matki generalnej Gabrieli Nandzik. Krewny Matki nie ukrywał radości i nadziei, że ta okoliczność przybliży mu Zgromadzenie i jego historię. Jak sam wyznał, pragnął nawiązać kontakt, by poszerzyć swoją wiedzę, przede wszystkim ze względu na swoją ciocię. Cenne było zdjęcie matki Gabrieli, które przyniósł ze sobą.


Po prelekcji odpowiadałam na pytania zainteresowanych. Dotyczyły one Założyciela, początków Zgromadzenia, Jego charyzmatu, duchowości i działalności. Zainteresowanie było duże. Dało się odczuć wzajemne ubogacenie. Aktualnie oczekujemy na kontynuację spotkania w naszym domu w Wilhelmshorst. W Poczdamie i Wilhelmshorst siostry posługują ponad 70 lat, ale od dłuższego czasu nie było tak żywego zainteresowania naszym Zgromadzeniem.

 

 

Bardzo jestem wdzięczna za wiele doświadczonych łask. Bogu dziękujemy, że opadła zasłona tajemnicy i zapomnienia, czy też zwykłej niewiedzy, o Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP na tych terenach. Niech Pan nadal prowadzi!

 

s.M.Tarsitia