Śmierć nie kładzie kresu życiu
Śmierć nie kładzie kresu życiu

XXXII Niedziela Zwykła

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 20, 27 - 38


Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus wyraźnie mówi saduceuszom, że są w błędzie, że nie znają Pisma i mocy Bożej, ponieważ odrzucają przyszłe zmartwychwstanie. Ma On do czynienia z ludźmi, którzy uważają się za znawców i kompetentnych interpretatorów Pisma. Jezus pokzuje tu, że sama znajomość litery nie wystarcza. Św. Jan Paweł II powiedział: „Pismo jest bowiem nade wszystko środkiem do poznania mocy Boga Żywego, który objawia w nim siebie, tak, jak objawił siebie Mojżeszowi w krzaku ognistym”. Kiedy Jezus przywołuje ten obraz wskazuje na to, że Bóg jest „Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba” a to znaczy, że oni żyją. Śmierć nie kładzie kresu życiu, bo Bóg jest Bogiem żywych a nie umarłych. Warto więc dziś zastanowić się nad włsanym podejściem do Słowa Bożego. Czy czasem i ja nie wykorzystują go po to, by Boga wystawiać na próbę?

Pytajmy siebie:
- jaki jest mój stosunek do Słowa Bożego?
- Czy wierzę w przyszłe zmartwychwstanie?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Dawco życia spraw, abym prawidłowo odczytywał Pismo, a więc poznawał i przyjmował z wiarą Twoją moc. AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Czytaj z wiarą Boże Słowo.

 

s.M. Damiana Szmidt