Rekolekcje Stowarzyszenia w Panewnikach
Rekolekcje Stowarzyszenia w Panewnikach

W Domu Prowincjalnym w Panewnikach, w  dniach od 20 do 23 maja 2019 r.członkowie Stowarzyszenia -„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” w liczbie 26 osób  przeżywali swoje doroczne rekolekcje.

 

 

 

 

Rekolekcje prowadził ks. Dawid Maślanka, wikariusz parafii Ornontowice. W głoszonych konferencjach kapłan ukazywał słuchaczom obecną rzeczywistość, w której żyjemy w naszej Ojczyźnie, w  Kościele i w świecie. Zachęcał do dawania świadectwa, w naszych środowiskach, życia prawdziwie chrześcijańskiego.  Doskonałym wzorem takiego postępowania jest nasz patron bł. Edmund, którego życie było zakotwiczone w Bogu.     
 

Wieczorami ksiądz emitował uczestnikom rekolekcji filmy, prezentujące bohaterów świadczących o prawdziwie chrześcijańskim życiu. Uczestnicy  rekolekcji wyrazili wielką wdzięczność wobec ks. Dawida, za przeprowadzenie bogatych w treść konferencji oraz za jego  gorliwość i dyspozycyjność.
 
 

s.M. Patrycja Grodzieńska