Poświęcenie kaplicy we Wrocławiu na Muchoborze
Poświęcenie kaplicy we Wrocławiu na Muchoborze

By móc dobrze ukazać ważność i wielkość tego, czym było dla nas poświęcenie kaplicy w naszym domu, najpierw parę słów o tym, jak do tego doszło.

 

 

 


Jak wiadomo po wybudowaniu nowej Ochronki na Muchoborze Wielkim w listopadzie 2017 roku rozpoczął się remont klasztoru. Tak jak było planowane wielkość remontu zmusiła nas do przeniesienia się i zamieszkania w salach Ochronki na I piętrze, budynek ten znajduje się obok klasztoru. Jedno z pomieszczeń biurowych przedszkola na tym piętrze zostało przeznaczone na tymczasową kaplicę. Remont klasztoru trwał nadal. Aby trwać przed Panem na modlitwie wspólnotowej czy indywidualnej podejmowałyśmy „wędrówkę z budynku do budynku.”

 Dnia 15 kwietnia, w Wielką Środę 2019 roku odbyło się w naszym klasztorze poświęcenie kaplicy. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18:00 , na której sprawowane były wszystkie obrzędy poświęcenia, przewodniczył wikariusz generalny kurii wrocławskiej ksiądz Adam Łoźniak. Eucharystię koncelebrował nasz ksiądz proboszcz Andrzej Paliszek – Saładyga. Na naszą upragnioną i wyczekiwaną uroczystość przybyła również Matka Generalna wraz z siostrami. Po wielu przygotowaniach i długim czasie czekania, po wielu wędrówkach do kaplicy ochronkowej (tymczasowej) Pan Jezus „przyszedł do nas”. Moment umieszczenia Najświętszego Sakramentu w tabernakulum był chwilą wielkiego wzruszenia! Po uroczystych chwilach związanych z Eucharystią doświadczyłyśmy wielkiej radości spotkania wspólnoty, które przebiegło w siostrzanej atmosferze.

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogłyśmy doczekać tego wydarzenia!

Zapewniamy naszą modlitwę!

 

s.M. Teresa Czajkowska