Patriotyzm - Wolność - Ojczyzna. Myśli św. Jana Pawła II
Patriotyzm - Wolność - Ojczyzna. Myśli św. Jana Pawła II

 

 

 

Kolejna ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, to sprzyjająca okazja, aby zatrzymać się na pogłębionej refleksji o PATRIOTYŹMIE, WOLNOŚCI I OJCZYŹNIE. Poniżej kilka wybranych wypowiedzi św. Jana Pawła II.

 

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!.

Homilia, Warszawa 1979 r.

 

Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdziwego patriotyzmu.

Przemówienie w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995 r.

 

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.

 

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Przemówienie na Okęciu, 1983 r.

 

Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.

Homilia, Warszawa, 1983 r.

 

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

(Encyklika Centesimus annus, 1991 r.)

 

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie.

(List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.)