Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!
Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!

„Historia każdego powołania [...] jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada. (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo Vobis, 36).

 

 

O powołaniu zakonnym powstało wiele pozycji, wygłoszono wiele konferencji. Jednak prawda o powołaniu zawsze jest tajemnicą między Bogiem, a konkretną osobą. Jest darem. Jest zadaniem. Święty Paweł napisał: Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga (1 Kor 1, 26–29).

 

Najczęściej Słowo Boże w biblii jest tym, które dotyka ludzkie serce. Dotyka i porusza nieustannie, a reszta to tajemnica. Siostry, które w pierwszych dniach sierpnia br. złożyły śluby wieczyste w naszym zgromadzeniu dzielą się Darem – Słowem, które w sposób szczególny jest w głębi tego osobistego doświadczenia każdej z nich. s.M. Felicyta pochodzi z Katowic-Panewnik, archidiecezja katowicka.

Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP złożyła 2 sierpnia 2019 r.  w  Katowicach-Panewnikach.

 

 

s.M. Agata pochodzi z Sokółki, archidiecezja białostocka.

Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP złożyła 4 sierpnia 2019 r.  w Siedlcach.

 

 

s.M. Estera pochodzi z Siedlec, diecezja siedlecka.

Śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP złożyła 4 sierpnia 2019 r.  w Siedlcach.

 

 

Kochane Siostry! Życzymy, aby Miłość Pana zawsze wypełniała Wasze serca,

a Jego Słowo prowadziło po dalszych drogach życia i powołania.