Ojcostwo Abrahama oraz inne biblijne inspiracje jak być ojcem
Ojcostwo Abrahama oraz inne biblijne inspiracje jak być ojcem

"Najwyższym arystokratą nie jest feudalny senior w swoim zamku, lecz mnich kontemplujący w swojej celi". Nicolás Gómez Dávila

 

To był dobrze przeżyty czas. Grupa ojców dzieci z przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie spędziła jeden z październikowych weekendów na rekolekcjach w opactwie benedyktynów w Tyńcu.

 

Rekolekcje odbyte w dniach 20-22 października 2017 roku nosiły tytuł Ojcostwo Abrahama oraz inne biblijne inspiracje i sposoby, jak być ojcem. Naukę głosił o. Wojciech OSB, który zachęcał do szukania właśnie w Piśmie Świętym wzorów właściwych postaw mężczyzny i ojca. Już przykład protoplasty Adama, który kobiecie, czyli żonie, oddał cząstkę siebie i gotów był dla niej na śmierć, wskazywał, jaki wzorzec męski postuluje Biblia w pierwszej kolejności. Z kolei tytułowy Abraham, późno obdarowany ojcostwem, niósł w sobie wytrwałość oraz poświęcenie, a także i poczucie humoru. Benedyktyński rekolekcjonista przywoływał także postaci innych proroków i ewangelistów Starego i Nowego Testamentu - Izajasza, Jana Chrzciciela i Pawła z Tarsu - jako mężczyzn, którzy odważnie odczytywali swoje powołanie i we właściwym czasie potrafili stanąć na wysokości swych zadań. To cechy, które powinny cechować każdego solidnego mężczyznę.

Rekolekcje benedyktyńskie naznaczają określone reguły i jasno zarysowany program. Obok nauki konferencyjnej, ich uczestnicy mają możliwość przeżycia dnia - od jutrzni po kompletę – na zakonną modłę, z mnichami modląc się, śpiewając psalmy i uczestnicząc we Mszy Świętej. Choć każdy z biorących udział w rekolekcjach ojców trafia do klasztoru targany tylko sobie oraz Bogu znanymi perypetiami życia osobistego i zawodowego, na te dwa dni ma okazję choć trochę oderwać się od zewnętrznego świata. Pozorna monotonia życia monastycznego ułatwia spojrzeć na życie poza murami z dystansem, zaś modlitwa odmawiana wspólnie z mnichami po łacinie – tradycyjnym i powszechnym języku Kościoła Świętego – jakby szybciej trafiała do Nieba. Niezwykłe doznania potęgował charakter miejsca, w którym odbywały się rekolekcje. Ich uczestnicy mieli okazję zwiedzić klasztor z przewodnikiem i dokładnie poznać jego dramatyczną historię. Mieli także okazję poznać się nieco nawzajem, co w warunkach gonitwy dnia codziennego byłoby znacznie trudniejsze.

Opiekę nad wyprawą ojców do Tyńca sprawowała dyrektor przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, s. Róża Olszewska. Dzięki jej zaradności i talentom organizacyjnym kolejne już rekolekcje (wcześniej uczestniczkami były matki dzieci przedszkolnych) doszły do skutku bez żadnych perturbacji, powoli stając się dobrą tradycją warszawskiego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP. Deo gratias!

 

Piotr Kosmala

Tata Witka