Nowości z Nowicjatu
Nowości z Nowicjatu

Czym właściwie jest Nowicjat? Przestrzenią odkrywania, poznawania, dojrzewania… Przestrzenią, w której spotyka się Boże pragnienie z ludzką tęsknotą, w której uczymy się oddawać wszystko, co mamy Temu, który sam nas tak hojnie obdarował… Nowicjat to przestrzeń, gdzie w naszych sercach rodzi się łaska do tego, by żyć wyłącznie dla Boga... 


W tym roku, 26. sierpnia czas swojego nowicjatu rozpoczęły s. Anna Pawlak z prowincji katowickiej oraz s. Marta Sosnowska z prowincji warszawskiej. Z odwagą i zapałem siostry powiedziały swoje „TAK” dla Bożego zaproszenia. To szczególny moment - kiedy już w pełni rozpoczynamy życie właśnie jako siostry. Kiedy w naszym życiu Słowo Bożej obietnicy jeszcze bardziej staje się Ciałem…


Dla nas, sióstr II. roku  był to ważny dzień - dzień „przejścia”. Z jednej strony witałyśmy nowe siostry, z drugiej - same także rozpoczęłyśmy kolejny etap naszej formacji – II rok Nowicjatu. Wspomnienia mijającego roku kanonicznego przeplatają się teraz z nadziejami, oczekiwaniami, z teraźniejszością… Nie brakuje też wdzięczności - za ten upływający czas, za nowe siostry… I za to wszystko, co jeszcze przed nami - za zbliżające się praktyki i za to największe oczekiwanie na dzień pierwszych ślubów…

 

Wszystko to sprawia, że z tym większym zaufaniem zawierzamy się Bożej Miłości i Bożemu prowadzeniu. Wierzymy, że On sam będzie kształtował serca nas wszystkich, tak, by stawały się coraz bardziej podobne do Jego serca, że będą one Jego królestwem...

 

s. now. Urszula Leszyńska