Młodość stanem serca
Młodość stanem serca

Młodość stanem serca - rekolekcje w Leśnicy

W dniach 14-16 czerwca 2019 r.odbyły się Rekolekcje Święte Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w Leśnicy Opolskiej. Prowadził je dla nas ks. Dariusz Kułan SDB.

 

 

 

 

Podczas tych dni zgłębialiśmy treści zawarte w Adhortacji Ojca Świętego Franciszka pt. „Christus Vivit”. Ks. Dariusz nauczał, że mamy być młodzi sercem i duchem, niezależnie od swojego wieku, bo tam, gdzie jest Chrystus, jest młodość, życie, otwartość na przemianę nas samych. „Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem”. – pisze papież.

 

 

 

 

 

Rozważaliśmy również, co oznaczają trzy prawdy chrześcijan: że Bóg nas kocha, że Chrystus zbawia i żyje. „W tych trzech prawdach – Bóg cię kocha, Chrystus jest twoim Zbawicielem, On żyje – pojawia się Bóg Ojciec i pojawia się Jezus. Gdzie jest Ojciec i Jezus, jest także Duch Święty. To On przygotowuje i otwiera serca, aby przyjęły tę wieść, to On podtrzymuje przy życiu owo doświadczenie zbawienia, to On pomoże ci wzrastać w tej radości, jeżeli pozwolisz mu działać. Duch Święty napełnia serce zmartwychwstałego Chrystusa, a stamtąd wlewa się w twoje życie jak źródło. A kiedy Go przyjmiesz, Duch Święty sprawia, że coraz bardziej wchodzisz w serce Chrystusa, byś był zawsze coraz bardziej napełniony Jego miłością, Jego światłem i Jego mocą. Przyzywaj każdego dnia Ducha Świętego, aby nieustannie odnawiał w tobie doświadczenie tej wspaniałej wieści.” – poucza nas Ojciec Święty. Jakże ważne jest, abyśmy przyzywali Ducha Św., aby móc być napełnionymi Bożą miłością.

 

 

 

 

W niedzielę, na Eucharystii kończącej ten piękny czas ćwiczeń duchowych, osiem osób złożyło przyrzeczenia na ręce Matki Prowincjalnej M. Maksymiliany Dziubek i zostało przyjętych do Stowarzyszenia. Radujemy się wielce z nowych członków naszej Rodziny i obiecujemy naszą modlitwę, by z gorliwością niosły pomoc w swoich środowiskach, zgodnie z charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

 

Piękny czas minął nam, jak zawsze, zbyt szybko. Umocnieni powróciliśmy do swoich domów i czekamy już na następny czas rekolekcji w Leśnicy. Siostrom składamy stokrotne dzięki za przygotowanie tych rekolekcji i przyjęcie nas. Nie brakowało nam niczego, a okazanych serc, otwartości, życzliwości i uśmiechu mieliśmy pod dostatkiem. Nasze podziękowania kierujemy również w stronę księdza Dariusza.

 

 Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

 

Magdalena Sokół-Modzelowska