Kilka wiadomości z naszych ochronek
Kilka wiadomości z naszych ochronek

 

„Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana,

niechaj starannie i w miłości pielęgnują,

aby stawając się maluczkiemi przed Bogiem,

przysługiwały się Jezusowi Panu,

który nie tylko sam stał się Dzieciątkiem,

ale też w dzieciach chciał być uwielbionym.”  

Z Reguły Sióstr Służebniczek

 

 

 

 

 

 

Wielkopostnie

W karnawale wszyscy lubią bale

Rodzinny bal w Siedlcach

O Puchar Starosty Powiatu Pruszkowskiego

W Warszawie Dzień Babci i Dziadka

Jasełkowo w Otrębusach