Kilka wiadomości z naszych ochronek
Kilka wiadomości z naszych ochronek

 

„Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana,

niechaj starannie i w miłości pielęgnują,

aby stawając się maluczkiemi przed Bogiem,

przysługiwały się Jezusowi Panu,

który nie tylko sam stał się Dzieciątkiem,

ale też w dzieciach chciał być uwielbionym.”  

Z Reguły Sióstr Służebniczek

 

 

 

 

 

Mikołaj kanadyjski

Do Lasek z dobrem i po dobro

Dzień Patrona

Z Kanady: wizyta Ministra Edukacji

40-lecie przedszkola w Edmonton

Urodziny bł. Edmunda w Otrębusach

Misyjnie w Siedlach

Święci baluja

Różańcem do nieba

Z Kanady: więcej ciekawej zabawy

Święto Anioła Stróża

Poświęcenie ochronki we Wrocławiu - Muchoborze