Jubileusz zakonny w Warszawie
Jubileusz zakonny w Warszawie

Uroczystości jubileuszowe w domu prowincjalnym w Warszawie rozpoczęły się 24 sierpnia Nieszporami połączonymi z nałożeniem wianków i wręczeniem świec czcigodnym jubilatkom: s.M. Sergii Pasoń  – obchodzącej 70 lat ślubów zakonnych s.M. Terezyty Pachołek i s.M. Wandy Kasperek –  przeżywających 50-lecie profesji św.

 

 

 

 

Po zakończeniu Nieszporów, którym przewodniczył ks. kapelan Tadeusz Małachwiejczyk SAC, matka prowincjalna M. Teofania Golec złożyła siostrom jubilatkom życzenia dziękując również za trud  ich posługi i dobro, które czynią, do życzeń dołączyła się cała wspólnota. Następnie s.M. Wanda podziękowała matce prowincjalnej i wszystkim obecnym siostrom.

 

 

 

 

 

Dzień  jubileuszu 25 sierpnia był dziękczynieniem za lata życia zakonnego s.M. Sergii, s.M. Terezyty i s.M. Wandy. Msza święta, podczas której siostry odnowiły swoje śluby zakonne sprawowana była w kaplicy domu prowincjalnego o godz.11.30. Przewodniczył jej ks. bp Piotr Jarecki, wspólnie z nim modlił się ks. kapelan. W jubileuszowym dziękczynieniu uczestniczyły współsiostry oraz znajomi i przyjaciele jubilatek. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się świętowaniem przy stole oraz wspólnym zdjęciem. Bogu niech będą dzięki za łaski udzielone naszym drogim siostrom jubilatkom oraz za ich życie oddanie  w Zgromadzeniu.

 

s.M. Hiacynta Kaźmierczak