Ile raz Bóg wstąpi do serca człowieka...
Ile raz Bóg wstąpi do serca człowieka...

XVIII Niedziela Zwykła

Ile raz Bóg wstąpi do serca człowieka...

"Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął"

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

J 6, 24 - 35

 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba». Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Ludzie zobaczyli, że nie ma Jezusa w miejscu, gdzie dzień wcześniej dokonał cudu rozmnożenia chleba. Szukają Go i znajdują  w Kafarnaum. Dialog, jaki Jezus rozpoczyna z ludźmi ma doprowadzić ich do zrozumienia tego, co wydarzyło się dzień wcześniej. Najpierw jednak Jezus zarzuca im brak wiary. Szukają Go dlatego, że się najedli a nie wierzą w znaki, nie szukają ich znaczenia. Jezus jednak schodzi do poziomu rozmówców, ponieważ nie chce zerwać z nimi dialogu, który pozwoli Mu na objawienie im siebie. Po raz pierwszy tłum rozmawia z Jezusem. Pytając o to, „kiedy tu przybył” wskazuje na chęć kontrolowania Tego, który jest źródłem chleba. Jezus nie odpowiada na ich pytanie, ale wskazuje na to, co je wywołuje. Przekierowuje rozmowę na inny poziom. Szukać Jezusa to szukać chleba, szukać życia. Jezusa można szukać dlatego, że szuka się chleba materialnego, zapewniającego życie doczesne, ale można tez szukać Go, bo widziało się „znak” Jego samego, dającego życie. Jezus zachęca ludzi, by szukali chleba, dającego życie wieczne, by szukali Jego samego, który ofiarował im siebie. Tłum zaczyna rozumieć, dlatego pyta co ma czynić, by żyć zgodnie z Bożym upodobaniem. A Jezus wskazuje na wiarę jako fundament wypełniania woli Bożej. Trzeba wierzyć, by móc żyć Bożą nauką i Jego wskazaniami. Ludzie jednak żądają kolejnego znaku. Nie przyjęli albo nie zrozumieli znaku chleba. Jezus jednak nie daje kolejnego znaku, ale cierpliwie wyjaśnia znaczenie tego, co dokonało się dzień wcześniej. Jezus przesuwa uwagę z Mojżesza na samego Boga, z przeszłości na teraźniejszość i z „ojców” na „was”, słuchaczy. Chleb niebieski nie pochodzi od człowieka, nie jest czymś z przeszłości i nie dotyczy naszych ojców. Pochodzi „od Ojca”, który „daje” go teraz „wam”, którzy mnie słuchacie – mówi Jezus. Przyjęcie Go zapewnia nam życie wieczne. Pytajmy dziś siebie:
- czy szukam Chleba Życia?
- Jak często przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej?
- W jaki sposób próbuję zrozumieć znaki, które Jezus czyni w moim życiu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezus, Chlebie Żywy, uwielbiam Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję za dar dający życie wieczne. Dziękuję za to, że zostałeś ze mną pod postacią Chleba, bym mógł przyjmować Cię do serca i karmić się Tobą, a przez to, bym mógł osiągnąć życie wieczne. Proszę Cię  za tych wszystkich, którzy poprzez przyjmowanie Komunii Świętej jednoczą się z Tobą. Dziś także w sposób szczególny polecam Ci siostry składające profesję świętą – niech ich zjednoczenie z Tobą trwa na wieki. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Jeżeli tylko możesz postaraj się, aby każde twoje uczestnictwo w Eucharystii było pełne. Przyjmuj Komunię Świętą a co za tym idzie żyj w stanie łaski uświęcającej. Dziś dzień pierwszej i wieczystej profesji - pomódl się za siostry neoprofeski.

 

s.M. Damiana Szmoidt