Decyzja
Decyzja

III Niedziela zwykła

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 1, 14 - 20


Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Jezus przychodzi do Galilei i zanim cokolwiek zrobi wyraża jasno, że najpierw trzeba uznać swój grzech i się nawrócić. Aby przyjąć Boga, przyjąć Jezusa i Jego naukę najpierw trzeba uznać swoją słabość i grzech. Nie potrzebuje Jezusa ten, kto uważa, że grzesznikiem nie jest. Tu jest więc początek mojej relacji z Panem. Przyznać się do swojego grzechu i podjąć drogę nawrócenia. A dalej słyszymy opis powołania pierwszych uczniów. Od strony Jezusa widzimy, że On zaprasza do pójścia za sobą a jednocześnie pozostawia przestrzeń wolności. W powołaniu chodzi o relację osobową, nie ma tu jeszcze mowy o żadnej misji, o żadnym zadaniu. A jak to wygląda od strony tych, których Pan powołuje? Poszli za Jezusem, ale najpierw musieli coś zostawić. Aby pójść za Panem, trzeba najpierw odejść od.. od rodziny, pracy, zajęć. Powołanie to wezwanie do życia nowego, innego. Miejscem powołania jest miejsce codziennego przebywania uczniów, miejsce ich pracy, ich codziennego życia. To tam przychodzi Jezus i spotyka się z człowiekiem. Trzeba nam jednak pamiętać, że nie ma powołania bez wejścia na drogę nawrócenia. Aby wejść w świat Jezusa trzeba wyjść ze swojego świata. Pytajmy dziś siebie:
- Kiedy najtrudniej mi uznać swoją grzeszność?
- Co przeszkadza mi w nawróceniu?
- Czy spotkałem już powołującego mnie Pana?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie, staję przed Tobą jako słaby, grzeszny człowiek i proszę o Twoje miłosierdzie. Pragnę przemieniać swoje życie. Dziękuje za to, że ty jesteś zawsze blisko i powołujesz mnie do szczególnej relacji. Panie, bądź uwielbiony. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Odpowiedz dziś z radością na Boże zaproszenie.

 

 

s.M. Damiana Szmidt