Boże Narodzenie w życiu błogosławionego Edmunda
Boże Narodzenie w życiu błogosławionego  Edmunda

Czasami może rodzić się w nas pytanie: Jak świąteczny czas przeżywali święci ludzie? Pytanie może dotyczyć ich sfery duchowej jak również prozaicznych czynności. W przypadku błogosławionego Edmunda Bojanowskiego odpowiedź odnajdujemy w Dzienniku, prowadzonym przez niego bardzo systematycznie przez 18 lat. W nim opisywał szczegółowo wydarzenia, spotkania, załatwiane sprawy itd…

 

Poniższe fragmenty obrazują czas świąt Bożego Narodzenia, wprowadzają czytelnika w codzienność błogosławionego Edmunda przenikniętą zaufaniem Bogu i troską o innych.

 

 

Może zrodzi się we mnie pytanie: Jak ja przeżywam Święta Bożego Narodzenia?