Bez lęku i trwogi
Bez lęku i trwogi

VI Niedziela Wielkanocna

"Niech się nie trwoży serce wasze"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.  To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Miłujesz Boga? Jakże łatwo przychodzi nam dawać pozytywną odpowiedź. Dziś Jezus wskazuje nam sposób weryfikacji prawdziwości naszej miłości. Jeśli miłuję prawdziwie będę zachowywał Jego naukę. Co to znaczy? To znaczy, że będę żył zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z przykazaniami i według słów Ewangelii. Jezus jednak dodaje, że kto tak miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca. Taka naukę zostawia nam Jezus i zapowiada przyjście Ducha Pocieszyciela, który nauczy nas wszystkiego i przypomni jak mamy żyć. Jezus przychodzi do nas z darem pokoju, który uwalnia nas od lęku i trwogi. Jego pokój daje radość. Jezus przygotowuje uczniów na moment Jego odejścia do Ojca.  Czas jego nieobecności nie jest czasem pustki i osamotnienia. Obecność Jezusa będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. Otwórzmy nasze serca na Jego działanie, na Jego światło, dary i owoce.
Pytajmy siebie:
- czy moje życie wskazuje na to, że miłuję Jezusa?
- Jakie sytuacje sprawiają moje zamknięcie na działanie Ducha Świętego?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Przyjdź Duchu Święty, napełni mnie swoimi darami. Oświeć swoim światłem i spraw, bym w swoim życiu przynosił dobre owoce.  Amen.ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia proś Ducha Świętego o Jego obecność w twoim życiu.

 

s.M. Damiana Szmidt