Aby żyć w Duchu Świętym
Aby żyć w Duchu Świętym

Niedziela Chrztu Pańskiego

Ewangelia przedstawia znaną nam scenę chrztu Jezusa. Najpierw Jan zapowiada inny chrzest – chrzest z Ducha Świętego.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 3, 15-16. 21-22

 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

 

Przeżywamy dziś niedzielę Chrztu Pańskiego. Ewangelia przedstawia znaną nam scenę chrztu Jezusa. Najpierw Jan zapowiada inny chrzest – chrzest z Ducha Świętego. Następnie widzimy Jezusa przyjmującego chrzest. Ewangelista Łukasz między tymi dwoma momentami mówi jeszcze o uwięzieniu Jana. Usuwa więc go ze sceny, by postawić na niej Jezusa. Zwróćmy jednak uwagę na inny szczegół. Dar Ducha Świętego, jaki otrzymuje Jezus jest odpowiedzią na Jego modlitwę. W Ewangelii wg św. Łukasza wiele razy widzimy Jezusa na modlitwie. W ten sposób autor chce nam pokazać, że zbawcza moc Jezusa pochodzi od Boga. Tak więc Ducha Świętego możemy otrzymać na modlitwie. Powinniśmy często prosić o Jego dar. Otwierające się niebo wskazuje na to, że za moment nastąpi objawienie. Objawienie dostrzegalne przez każdego. Duch Święty zstępuje na Jezusa, by Ten wypełnił wolę Ojca. Łukasz opisuje nowy etap w działalności Jezusa. W tym kontekście wydaje się być ważne to, byśmy wzywali Ducha Świętego przed każdą działalnością, przed każdą decyzją. Jego obecność w naszym życiu pozwoli nam wiernie wypełniać Bożą wolę. Pytajmy dziś siebie:

-  Jak często modlę się o dary Ducha Świętego?

-  Czy podejmując decyzje wołam o Jego światło?

-  Jak żyję sakramentem chrztu świętego?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 

Jezu, przyjmujący dziś chrzest napełnij moje serce wdzięcznością za tak wielki dar stania się Bożym dzieckiem. Naucz modlić się i wzywać Twego Ducha, bym tak, jak Ty potrafił wypełniać wolę Ojca. Amen

 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Dziękują za dar chrztu świętego wołaj o obecność Ducha Świętego w twojej codzienności.

 

 

s.M. Damiana Szmidt