20. Niebo - Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
20. Niebo - Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

 

UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

 

Niebo – miejsce wiecznego przebywania z Bogiem. Miejsce wiecznej radości i niekończącej się uczty. Miejsce, za którym tęskni każdy człowiek a do którego dostaje się ten, który: 
- „stanie się jak dziecko”; (por Mt 18, 3)

- „uwierzy i przyjmie chrzest”; (por. mk 16, 16)
- będzie spożywał Ciało Jezusa (por J 6, 54)

 

 

Ap 12, 1


Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

 

Maryja wzięta do nieba została także ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Za wierność i posłuszeństwo Bogu otrzymała dar królowania na niebie i ziemi. Maryja jako Królowa nadal jest matką, która troszczy się o swoje dzieci. Zawsze możemy do Niej się zwrócić a Ona nasze sprawy troskliwie przedstawi Synowi. Droga do Jezusa jest pewniejsza, gdy wiedzie przez Maryję. Pytajmy siebie:
- jakie miejsce zajmuje Maryja w mojej pobożności?
- jest dla mnie Matką i Królową?
- Jaka jest moja wierność i posłuszeństwo Bogu?