Ogólnopolska konferencja naukowa "Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji"

1 kwietnia 2017 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa ŚWIĘTA GÓRA – GRABONÓG poświęcona tematowi:

"Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji"