Żyć Kościołem
Wielkanoc to święto usuwania kamieni
2019-04-21
Wiara musi powrócić do Galilei, aby na nowo rozpalić miłość do Jezusa, Jego wezwanie: aby ...
Droga Krzyżowa a Eucharystia
2019-04-05
Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał i żyje, może dać nam siebie samego w Eucharystii jako chleb ...
 „Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie”
2019-03-29
Ważne jest upamiętnienie Bożego przebaczenia, pamiętanie o Jego czułości, zasmakowanie na nowo doświadczonego pokoju i ...
Uroczystość Świętego Józefa
2019-03-19
Józef był człowiekiem marzeń, chodzącym po ziemi, o otwartym sercu.
Tylko 40 dni, a nawet i całe życie
2019-03-17
Zamyślenia Wielkopostne Obłuda to robienie z życia teatru, w którym recytuje się coś dla publiczności...
Papieskie orędzie na Wielki Post
2019-03-05
"Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić ...
Przyjaciel bł. Edmunda - Sługą Bożym
2019-03-04
„W tej oto chwili – stosownie do praktyki Kościoła – nadaję ks. Wawrzyńcowi Kuśniakowi tytuł ...
Działanie Ducha Świętego. Świadectwo z Paryża.
2019-02-10
Po skończonej modlitwie, ludzie poprosili, aby adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdy piątek. Uważali, ...
Papież Franciszek na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019
2019-02-10
Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania wolontariuszy, którzy mają wielkie znaczenie w sektorze społeczno-medycznym i którzy ...
Homilia Franciszka w Święto Ofiarowania Pańskiego
2019-02-08
Życie konsekrowane dojrzewa, gdy młodzi i starsi idą razem, gdy młodzi znajdują korzenie, a starsi ...