sM. Maksymiliana Grzenkowicz

Wyjechała na misje w 2016r. Posługuje w Tcholliré. Praca w przedszkolu, zakrystia, Cop Monde, prace domowe.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego