s.M. Ezechiela Szewczyk

Po przygotowaniu językowym, sM. Ezechiela wyjechała na misje do Kamerunu w lipcu 2016r. W tym samym roku podjęła posługę w Tcholliré, jako katechetka i zakrystianka, prowadzi również dzieci w grupie Cop’Monde.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego