sM. Benigna Boguszewska

Do Kamerunu przybyła  w 1993r. Posługuje na misji we Figuil.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego