sM. Aleksja Skrucha

Na misje przyjechała w 1987r. Posługuje w Yaounde



Wypełnij deklarację patronatu misyjnego