O błogosławionym
Miłość do Boga w życiu bł. Edmunda
2014-04-14
Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Błogosławiony Edmund ...
Objawy rozkwitu życia duchowego
2014-04-14
Być dzieckiem w duchu oznacza przedłużanie aktu, przez który Ojciec daje w Jezusie swoje życie. ...
Nie lękał się chodzić miedzą ryzyka
2014-04-13
Błogosławiony Edmund szedł po „wodach życia” nie lękając się burz i fal. Burze ucichły – ...