Niedzielna Ewangelia
Nie znamy dnia, ani godziny
2017-11-10
XXXII Niedziela Zwykła"Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie"
Służyć i słuchać
2017-11-01
XXXI Niedziela Zwykła„Największy z was niech będzie waszym sługą”
Dwie drogi i jeden cel
2017-10-25
XXX Niedziela Zwykła„Na dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo”
Prawdziwi czy upiększeni?
2017-10-20
XIX Niedziela Zwykła„Jezus przejrzał ich przewrotność”
Odświętnie i blisko Boga
2017-10-06
XXVIII Niedziela Zwykła„Zaproście na ucztę wszystkich”
Bóg działa zawsze
2017-10-05
XXVII Niedziela Zwykła „Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”
Między
2017-09-27
XXVI Niedziela Zwykła„Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?”
Bóg nie czyni człowiekowi krzywdy
2017-09-19
XXV Niedziela Zwykła "Idźcie do mojej winnicy"
Z przebaczeniem jest jak z oddechem
2017-09-13
XXIV Niedziela Zwykła„Panie, okaz mi cierpliwość”
Upominanie
2017-09-06
XXIII Niedziela Zwykła "Idź i upomnij"