Niedzielna Ewangelia
Aby żyć w Duchu Świętym
2019-01-15
Niedziela Chrztu Pańskiego Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie...    
Przyjść do Jezusa z darem...
2019-01-07
Objawienie Pańskie I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
W trudnych sytuacjach - szukam!
2019-01-02
Uroczystość Świętej Rodziny Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy.  
Wierzyć i uwielbiać
2018-12-22
IV Niedziela Adwentu Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła...
W oczekiwaniu na przyjście Pana
2018-12-19
III Niedziela Adwentu „A my, co mamy czynić?”
Przygotować drogę Panu
2018-12-09
II Niedziela Awentu ...drogi kręte niech staną się prostymi...
Czy znam własne serce?
2018-12-02
I Niedziela Adwentu "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie..."
 „Tak, jestem królem
2018-11-27
Niedziela Chrystusa Króla Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na ...
... wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
2018-11-19
XXXIII Niedziela zwykła Nie zerwiecie się, by Mu otworzyć i zaprosić Go do środka?
Mój wdowi grosz
2018-11-14
XXXII Niedziela zwykła Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich.