Niedzielna Ewangelia
Po miłości nas poznają
2016-04-20
V Niedziela Wielkanocna "Wszyscy poznają, żeście uczniami moimi"  
Kto zna, ten słucha
2016-04-17
IV Niedziela Wielkanocna "Moje owce słuchają mego głosu"
Słaby człowiek powołany do wielkiej miłości
2016-04-06
II Niedziela Wielkanocna "Panie, Ty wszystko wiesz..."
Pokój i miłosierdzie
2016-03-31
Niedziela Miłosierdzia Bożego "Jeżeli nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę"
Zmartwychwstanie - czas spotkać
2016-03-26
Wielkanoc "Nie wiemy, gdzie Go położono"  
Nie wystarczy współczucie okazane łzami
2016-03-19
Niedziela Palmowa "Cóż On złego uczynił?"
Grzech, kamienie i miłosierdzie
2016-03-11
V Niedziela Wielkiego Postu "Kto z was jest bez grzechu?"
Powrócić, aby stać sie na nowo człowiekiem
2016-02-29
IV Niedziela Wielkiego Postu "Mój syn był umarły, a ożył"
Ku czemu wszystko zmierza?
2016-02-23
III Niedziela Wielkiego Postu "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw"
Chwile warte zapamiętania
2016-02-16
II Niedziela Wielkiego Postu "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy"