Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne

Chrystus Zmartwychwstał!

 

Wieść o zmartwychwstaniu Jezusa

poruszyła wszystkich uczniów

i napełniła ogromną radością.

Próżna byłaby nasza wiara,

gdyby Chrystus nie zmartwychwstał

(por. 1 Kor 15, 17).

 


Życzę Wam, by radosne ALLELUJA odbiło się echem od pustego grobu Pana i umocniło wiarę oraz nadzieję w sercach, bo staliśmy się dziećmi Bożymi. Niech ucieszy Was prawda, że jesteśmy kochani przez MIŁOŚĆ, która umiera, byśmy ze śmierci przeszli do życia razem ze Zmartwychwstałym Jezusem. Niech Wasze serca wypełni wdzięczność Bogu za jego wspaniały dar życia wiecznego.

 

Jezus prawdziwie Zmartwychwstał! ALLELUJA!


Przełożona generalna z siostrami służebniczkami