Znajdź dłuższą chwilę... na najważniejsze!
Znajdź dłuższą chwilę... na najważniejsze!

XVI Niedziela Zwykła

"Potrzeba mało albo tylko jednego"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 10, 38-42


Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».  A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas, że najlepszą cząstką jest wsłuchiwanie się w Jego głos i podążanie za Jego Słowem. Maria, która obrała najlepszą cząstkę jest dla nas wzorem kontemplacji i trwania w obecności Pana. Św. Jan Paweł II komentując ten fragment Bożego Słowa powiedział: „Bóg – a także Jego Syn, który stał się człowiekiem – pragnie najpierw daru serca, a dopiero potem daru wyrażającego się w działalności”. Jest to wskazówka dla każdego z nas. Najpierw dar serca wyrażający się w adoracji a później wypływające z tego działanie. Tylko żyjąc w zjednoczeniu z Jezusem możemy mieć pewność, że nasze działania przyniosą dobre owoce. Nie wolno więc nam zapominać o tym, co jest pierwsze – najpierw Jezus i Jego Słowo.

Pytajmy siebie:
- jak często i z jakim nastawieniem słucham Jezusa?
- Co robię z Jego słowem?
- Jakie są owoce mojego działania?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, spraw, abym za przykładem ewangelicznej Marii, trwała w słuchaniu Twojego słowa. Bym przyjmowała je otwartym sercem i zawsze według niego postępowała. AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Wykorzytując czas wakacji, znajdź dłuższą chwilę na codzienne obcowanie z Bożym Słowem.

 

s.M. Damiana Szmidt