Zatroszcz się o głos Dobrego Pasterza w tobie
Zatroszcz się o głos Dobrego Pasterza w tobie

IV Niedziela Wielkanocna

"Przyszedłem, aby owce mieli życie"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 1- 10

 

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam obraz Jezusa – Dobrego Pasterza. On jest tym, który przychodzi dać owcom życie. On jest jednocześnie Bramą, przez którą wchodzi się do owczarni. Być może dla nas ten obraz nie jest już tak bliski jak dla współczesnych Jezusowi, ale warto się zastanowić co on może dla mnie oznaczać. Usłyszeć głos Pasterza. Mówi się, że sumienie to sanktuarium duszy, w którym przebywa się sam na sam z Bogiem. To głos Boga, który do nas przemawia. Skoro tak, to może warto dziś zastanowić się na swoim sumieniem. Czy jest to miejsce, w którym słysze głos Dobrego Pasterza. Bo może się zdarzyć, że będę słyszał głos złodzieja. Dlatego trzeba nam dbać o wlaściwą formację sumienia, by było ono dobrze ukształtowane. Będzie tak wówczas, gdy będziemy często czytać Pismo Święte i je rozważać, gdy będziemy często się modlić i przystępować do sakramentów, szczególnie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Zadbajmy więc o nasze sumienie, bo ono ma być głosem Dobrego Pasterza a jednocześnie bramą prowadzącą do spotkania z Nim. Pytajmy dziś siebie:
- czy moje sumienie jest właściwie ukształtowane?
- Jak dbam o jego formację?
- Co czuję, gdy słyszę głos Dobrego Pasterza?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, Dobry Paterzu, który znasz swoje owce, proszę cie o dar dobrego, prawego sumienia, by było ono dla mnie miejscem głębokiego spotkania z Tobą.  Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia badaj swoje sumienie poprzez rachunek sumienia.

 

s.M. Damiana Szmidt