Zamyślenia Wielkiego Tygodnia 2019
Zamyślenia Wielkiego Tygodnia 2019

Na drogach naszego życia Bóg daje nam ludzi, którzy mogą nam posłużyć jako przykład wiary i zaufania Panu. Jego Słowo, zapisane przez nich, niech nam towarzyszy w zadumie przeżycia tych Wielkich Dni Wielkiego Tygodnia 2019 roku!

 

 

 

 

W liturgii w sposób szczególny towarzyszy nam prorok Izajasz. Natomiast bł. Edmund Bojanowski, prowadząc swój Dziennik, ukazuje w sposób zwyczajny przeżywanie tych świętych dni. Dla przykładu: Pogoda i dosyć ciepło. Poszedłem do kościoła o 9tej, zastałem jeszcze na liturgię. Prześliczny śpiew żałobny towarzyszył przeniesieniu P. Jezusa go grobu. /Wielki Piątek 1855 r./

Noc ogromnie była ciemna. Prześliczny był widok klasztoru oświetlonego, który jak wielka latarnia morska, przyświecał w ciemności. /Wielka Sobota 1855 r./

 

 

 

 

Wielki Poniedziałek 2019

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,

światłością dla narodów,  abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,

z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. /Iz 42,6-7/

 

 

 

 

Wielki Wtorek 2019

To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela!

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi /Iz 49,6/

 

 

 

 

Wielka Środa 2019

Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem?

Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi? /Iz 50, 8-9/

 

 

 

 

Wielki Czwartek 2019

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę.

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. /Iz 50, 6-7/

 

 

 

 

Wielki Piątek 2019

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
 Jak wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi

- tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,

i pojmą coś niesłychanego. /Iz 52, 13-15/

 

 

 

 

Wielka Sobota 2019

Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze,

ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. /Iz 54, 7-8/

 

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania.

Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana.

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. /Iz 55, 6-9/