Wypełnić wolę Ojca
Wypełnić wolę Ojca

IV Niedziela zwykła

Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 4, 21 - 30


Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Mowa Jezusa wygłoszona w rodzinnym Nazarecie wydaje się być mową programową. Jezus ukazuje w niej siebie jako Tego, który jest namaszczony Duchem Świętym do konkretnej misji. Początkowo słuchacze są pełni podziwu, jednak zauważamy, że ten nastrój szybko się zmienia. Zaczynają powątpiewać, rodzi się w nich niepewność, złość a może nawet nienawiść. Chcą przecież Jezusa strącić z góry. Warto dziś zastanowić się jakie emocje rodzi we mnie Słowo Boże. I dalej co robię, jak się zachowuję w tych emocjach? „On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się” - Jezus idzie dalej. Nic i nikt nie może Go powstrzymać od realizacji woli Ojca. On kontynuuje swą drogę do Boga zgodnie z jego planem. To też ważna dla nas wskazówka. Doświadczając różnego rodzaju trudności i przeciwności nie powinniśmy się zniechęcać, ale wiernie i odważnie wypełniać powierzone nam zadania. Pytajmy dziś siebie:
- Na ile potrafię zapanować nad swoimi emocjami?
- Kiedy najczęściej i dlaczego ulegam zniechęceniu?
- Co jest dla mnie największa trudnością w wypełnianiu Bożej woli?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Niech wola Twoja Panie wypełnia się w moim życiu. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Wypełniaj wiernie swoje zadania.

 

s.M. Damiana Szmidt