Wybrać Jezusa
Wybrać Jezusa

LECTIO - CZYTAJ UWAŻNIE!

 

Mt 27, 11-54
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?» On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» (...)


MEDITATIO - ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus staje przed ludzkim sądem. Na stawiane zarzuty odpowiada milczeniem. Nie tłumaczy się, nie broni. Milczy! Zamiast słusznie nas oskarżać wybiera milczenie i poddaje się niesłusznemu oskarżeniu. Tłum wybiera wolność Barabasza zamiast Jezusa, gdyż nie wie co z takim Królem robić. Nie pasuje On do ich obrazu władcy. Skazanie Jezusa jest dziełem tłumu, który odrzuca władzę Boga. Jako niewinny zabity Jezus nas uwalnia. Opowiadanie pokazuje bezpodstawność i głupotę zła. A także podłość do jakiej zdolny jest człowiek. Pięknie pokazał to Mel Gibson w filmie „Pasja”, kiedy w sposób dokładny zwrócił uwagę na ogrom cierpień Jezusa. Cierpień, które zadał Mu człowiek. Opis samego ukrzyżowania jest pozbawiony komentarza. Wykonanie wyroku na Pana jest największą rzeczą jaką mógł uczynić człowiek. Znaki towarzyszące śmierci Jezusa podobne są do tych, które opisują koniec świata. Jest to koniec świata leżącego w złu. Po śmierci Jezusa po raz pierwszy człowiek dostrzega w Nim Boga. Widzieć Syna Bożego w Synu Człowieczym jest tajemnicą zbawienia człowieka. Cały opis męki i śmierci Jezusa niesie ze sobą głębokie przesłanie także dla każdego z nas. Przemieńmy ten czas modlitwy w kontemplację. Patrzmy na Jezusa i pozostałe osoby występujące w tym dramacie. Na ich zachowanie, działanie, postawy. Słuchajmy uważnie wszystkich wypowiadanych słów. W sposób szczególny kontemplujmy niewinnego, skazanego i umierającego Jezusa. Pytajmy Go, co chce nam powiedzieć, czego nauczyć przez te wydarzenia.


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, cierpiący i umierający z miłości do mnie, wlej w moje serce jeszcze większą miłość do Ciebie. Amen


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W  rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu znajdź chwilę na osobistą modlitwę. Towarzysz Jezusowi w najważniejszych chwilach Jego ziemskiego życia.

 

sM. Damiana Szmidt