Wiosenne Wakacje z Bogiem w Witebsku
Wiosenne Wakacje z Bogiem w Witebsku

Były to wiosenne, tygodniowe „Wakacje z Bogiem" dla dzieci z naszej parafii pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego.

 

 

Każdego dnia rozpoczynaliśmy o 10:00 a kończyliśmy ok 14:00. Uczestniczyło ok 20 dzieciaków. Był ustalony plan działania i określony regulamin. Przeprowadzałyśmy konkursy i zabawy integracyjne. Spotkania formacyjne wprowadzały uczestników w konkretne tematy biblijne. Jeden z tematów to: "Powołanie apostołów i cudowny połów ryb". By zobrazować ewangelię, na zajęciach plastycznych, wykonywaliśmy wspólnie rybki.

 

 

Był także czas na zajęcia kulinarne, fryzjerskie, zabawa na świeżym powietrzu. Udało się zrealizować „Wyprawę Życia” – czyli wyjazd do Sokolnik. Wszystkie te atrakcje były wyśmienitą okazją by przypominać dzieciakom o dobrych zasadach, które budują wzajemne relacje przyjaźni, jak również przypomnienie zasad tzw. dobrego wychowania i dobrych manier.

 


Ostatni dzień był Dniem Ciszy! Przeżyliśmy wspólnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej i wykonaliśmy paschalne świece. Gdy piątek dobiegał końca, dzieciaki wyrażały chęć pozostania dłużej. Tydzień mógł trwać miesiąc, albo i dłużej! Była to dla nas radość i potwierdzenie, że nasz dom jest ich domem!

 

Wiosenne wakacje już za nami! Głęboko ufamy, że przekazane treści pozostają w młodych sercach i wzrastają jak owe ewangeliczne ziarno!

 

Z pozdrowieniami s.M. Lucyna i s.M. Jonasza